Direct deze website verlaten

Het gaat thuis niet goed

Iedereen is natuurlijk wel eens kwaad, maar er ontstaat echt een probleem wanneer de woede met geweld afgereageerd wordt op een partner, kind, vriend(in) of ouders. Als ruzie of gevoelens van onmacht overgaan in lichamelijk of psychisch geweld of mishandeling, dan gaat dit te ver. Dan is het belangrijk dat u daar over in gesprek gaat. 

Dat gesprek kunt u aangaan met iemand uit uw eigen omgeving die u vertrouwt of U kunt ook met ons in gesprek (eventueel ook anoniem) om advies te vragen over uw situatie. Bij een adviesgesprek vragen wij geen persoonsgegevens van u of van degene waar u over wilt bellen.

Als het thuis niet goed gaat en u wil zelf hulp inzetten kan dat natuurlijk ook. Wellicht is uw huisarts op de hoogte van uw situatie en kunt u met uw huisarts in gesprek. U kunt ook terecht bij uw gemeente voor hulpverlening en zorg. Kijk op de website van uw gemeente voor het hulpaanbod in uw woonplaats. 

 

 

© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden