Direct deze website verlaten

Klachten

Klachten
Vindt u dat u niet goed behandeld bent door Veilig Thuis, dan is het verstandig daarover in gesprek te gaan met uw contactpersoon bij Veilig Thuis. U kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie. U schrijft dan een brief waarin u uitlegt waarom u niet tevreden bent. 
U kunt deze brief richten aan:

Klachtencommissie Veilig Thuis Gelderland-Midden

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

klachtencommissie@veiligthuisgm.nl

Vertrouwenspersoon
U kunt ook bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, ervaringen en klachten de Wmo, arbeidsparticipatie, zorg en welzijn, jeugdzorg en passend onderwijs. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de zorgaanbieders, de gemeente en de wijkteams. Bel naar Zorgbelang Gelderland, 026-3842826 of stuur een e-mail naar: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden