Direct deze website verlaten

Privacy

Veilig Thuis Gelderland Midden hecht waarde aan de bescherming van de privacy van onze cliënten. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie van cliënten vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  wordt behandeld.
Persoonlijke gegevens die wij ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden