Direct deze website verlaten

Uw rechten

Als cliënt van Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft u rechten.
  •  U heeft recht op privacy
  •  U heeft het recht op een vertrouwenspersoon
  •  U heeft het recht om een klacht in te dienen
  •  U heeft rechten over uw dossier
U kunt uw Veilig Thuis-medewerker altijd vragen om meer uitleg. Daar kunt u ook terecht als u gebruik wilt maken van uw rechten.
 
Uw recht op privacy
Veilig Thuis Gelderland-Midden legt gegevens over u vast als er een melding over u wordt gedaan. Ook is het soms nodig om te overleggen met andere professionals. De medewerker moet u vertellen welke gegevens zijn vastgelegd en met wie er overleg is. Dit hoeft Veilig Thuis Gelderland-Midden niet te doen, als dat niet veilig is voor anderen.
 
Recht op een vertrouwenspersoon
U mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met Veilig Thuis. Deze vertrouwenspersoon kan iemand zijn uit uw eigen omgeving of een professional. Als u ondersteuning wil van een professioneel vertrouwenspersoon, kunt u onder andere contact opnemen met de volgende organisaties:

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Telefoon: 088 – 555 1000
E-mail info@akj.nl
Website: www.akj.nl/contact
chat: www.AKJ/VeiligThuis

Zorgbelang inclusief
Telefoon: 026 - 384 28 22
E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl
Website: www.zorgbelanginclusief.nl 

MEE (cliëntondersteuning Wmo/Wlz)
Telefoon: 088-6330000 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur)
E-mail: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl
 
Het recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over bijvoorbeeld de samenwerking of beslissingen die zijn genomen?  Bespreek dit dan eerst met de medewerker. Lost dit het probleem niet op, vraag dan om een gesprek met een manager. Biedt dit ook geen goede oplossing, dan kunt de klachtencommissie om hulp vragen. De klachtencommissie is geen onderdeel van Veilig Thuis. U kunt een bericht schrijven over wat er is gebeurd en waarom u ontevreden bent. Meer informatie leest u in onze klachtenregeling.

Klachtencommissie over Veilig Thuis Gelderland-Midden
Snelliusweg 1
6827 DG Arnhem
e-mail: klachtencommissie@veiligthuisgm.nl
 
Rechten over uw dossier
Recht op inzage en afschrift
U kunt Veilig Thuis vragen om inzage te geven in het dossier dat over u gaat. Ook kunt u vragen om een afschrift van deze gegevens.

Recht op correctie
U kunt feitelijke onjuistheden in uw dossier laten verbeteren.

Recht op een Eigen Verklaring
Als u het niet eens bent met de informatie die over u in het dossier staat, kunt u uw eigen uitleg geven. Veilig Thuis moet dit dan als Eigen Verklaring toevoegen aan uw dossier.
 
Recht op vernietiging
U kunt vragen om vernietiging van het dossier bijvoorbeeld als uit onderzoek blijkt dat de melding over u niet terecht is. Veilig Thuis kan uw dossier alleen vernietigen als dit niet schadelijk is voor anderen.

Wilt u gebruik maken van uw rechten?
Neem dan contact op met uw Veilig Thuis-medewerker.
 
Meer informatie over de werkwijze van Veilig Thuis en uw rechten vindt u in het handelingsprotocol.
© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden