Direct deze website verlaten

Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een vorm van geweld die zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer. Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand in de persoonlijke kring van het slachtoffer.
Het kan dan gaan om (ex)partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is dan afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

In Nederland worden jaarlijks ca. een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld.

 

Kindermishandeling

Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. 

Maar soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld.

Ouderenmishandeling

Een vorm van huiselijk geweld is ouderenmishandeling. Bij ouderenmishandeling kan gedacht worden aan fysiek en/of psychisch geweld, verwaarlozing, financiële uitbuiting van ouderen door personen uit de directe omgeving, bijvoorbeeld (klein)kinderen, verzorgers of kennissen. 

© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden