Direct deze website verlaten

Werkconferenties Meldcode

De verbeterde Meldcode is voor de verschillende beroepsgroepen aanleiding geweest om een eigen afwegingskader op te stellen. In Gelderland-Midden hechten we er waarde aan dat we deze nieuwe werkwijze samen met gemeenten, lokale teams en andere organisaties verkennen en uitwerken. Veilig Thuis Gelderland-Midden organiseert daarom  werkconferenties rondom de verbeterde Meldcode en de bijbehorende afwegingskaders.

Zowel van u als professional, als van Veilig Thuis vraagt de verbeterde Meldcode een andere manier van samenwerken bij situaties waarin onveiligheid door huiselijk geweld of kindermishandeling een rol speelt. In de werkconferenties zoomen we graag in op de veranderingen en verkennen deze aan de hand van casuïstiek. Zo kunnen we als samenwerkende partijen vanaf 2019 de verbetering ook echt realiseren; met als resultaat een veiliger thuissituatie voor onze gezamenlijke cliënten.

De werkconferenties zijn georganiseerd voor clusters van beroepsgroepen. Tijdens de bijeenkomsten ligt de focus in casuïstiek en insteek op de betreffende doelgroep. Uiteraard blijft iedereen vrij om zich aan te melden voor een bijeenkomst naar keuze.Werkconferenties ‘Aan het werk met de verbeterde Meldcode’

Signaleren van kinderen in onveiligheid | 15 januari |  Weerdjestraat 168, Arnhem | 13:00 - 17:00
Voor en met; leerkrachten uit het primair- en voortgezet onderwijs, medewerkers kinderopvang, jeudgverpleegkundigen en -artsen uit de jeugdgezondheidszorg en medewerkers lokale teams.
‚Äč
Aanmelden kan via werkconferenties2018@veiligthuisgm.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

© 2018 Veilig Thuis Gelderland-Midden