Direct deze website verlaten

Werkconferenties Meldcode

De verbeterde Meldcode is voor de verschillende beroepsgroepen aanleiding geweest om een eigen afwegingskader op te stellen. In Gelderland-Midden hechten we er waarde aan dat we deze nieuwe werkwijze samen met gemeenten, lokale teams en andere organisaties verkennen en uitwerken. Veilig Thuis Gelderland-Midden organiseerde daarom werkconferenties rondom de verbeterde Meldcode en de bijbehorende afwegingskaders.

 

Zowel van u als professional, als van Veilig Thuis vraagt de verbeterde Meldcode een andere manier van samenwerken bij situaties waarin onveiligheid door huiselijk geweld of kindermishandeling een rol speelt. In de werkconferenties zoomden we in op de veranderingen en  casuïstiek. De werkconferenties waren voor clusters van beroepsgroepen. 

  • ​Bekijk hier het verslag. 

 

© 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden